Predaj kvetov sympatizantom

Ing. Eva Lupová / Máj 2001 / Prečítané 1742 krát
V rámci osláv sviatku práce v našom meste aj tohto roku zorganizovali miestne ľavicové politické strany stretnutie občanov pred Zám-kom.
Pri tejto príležitosti poverení aktivisti KSS ponúkali účastníkom, predovšetkým členom a sympatizantom, karafiáty. Výťažok z predaja (485 Sk) tak ako v minulých rokoch použili na pokrytie nákladov spojených s organizovaním tohto podujatia (honorár kapely, ktorá hrala na oslavách 1. mája, pozvánky).
Toto vysvetlenie výboru ZO KSS uverejňujeme pre tých, ktorým sa zdalo získavanie peňazí zo strany organizátorov predajom kvetov nie príliš vhodné a dokonca sa sťažovali na takýto postup na Mestskom úrade. Podľa výboru ZO KSS, kvet si kúpil iba ten kto chcel, a rozhodne do jeho kúpy nikoho nenútili. Keď to niekto vnímal ako "povinnosť", bolo to iba nedorozumenie.