ZAČALI S VÝSTAVBOU ROZHĽADNE

Milan Ružek / Máj 2001 / Prečítané 2149 krát

   Ako sme už informovali na Veľkej homole (709,2 m) v Malých Karpatoch má vyrásť v dohľadnom čase dvadsať metrová turistická rozhľadňa. Bude sa nachádzať v katastrálnom území Modry, v tesnej blízkosti hranice katastra Pezinka.
Terén sme začali upravovať 7. apríla a už 18. apríla vymerali Ing. Svetozár Kováč, Anton Macháček a Milan Ružek základy rozhľadne. Cez nasledujúci víkend brigádnici z Modry (zväčša skauti) začali kopať základy. V týchto prácach pokračovali o týždeň dobrovoľníci z Pezinka, Modry a Bratislavy. V súčasnosti odborníci pripravujú železnú armatúru do pätiek stĺpov a kotvových blokov. Potom organizátori naplánovali betónovanie základov rozhľadne a v júni osadenie drevenej konštrukcie do výšky dvadsať metrov.
Radi by sme sa poďakovali všetkým brigádnikom, skautom i seniorom za pracovné nadšenie. Oceňujeme i brigádu Ing. Milana Pavelku, poslanca MsZ Pezinok, ale i tisíc korunový príspevok Ing. Milana Encingera, poslanca MsZ Modra. Činy týchto poslancov sú vlastne výzvou aj pre ostatných členov zastupiteľstiev oboch miest.
Koordinačný výbor výstavby očakáva od priaznivcov a nadšencov tejto stavby ďalšiu finančnú, materiálnu a organizačnú pomoc. Pripomíname číslo účtu: Veľká homola, VÚB Modra 1376243953/0200.


Ohodnoťte článok: