Spoločenská kronika

Máj 2001 / Prečítané 3133 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Lucia Korbeľová 1.3.
Simona Bohúnová 24.3.
Matúš Topor 10.4.
Juraj Mach 13.4.
Kristína Osuská 20.4.

ZOSOBÁŠILI SA
Roman Dudík Zuzana Zacharová
Dušan Chvíla Miroslava Lichtnekerová
Ing. Alexander Šarmír Martina Bilková
Ján Polčic Perla Guľášová
Peter Urban Anna Kabátová
Peter Hanus Miroslava Macková
Ľubomír Tomašovič Ing. Andrea Roštárová
Martin Huštaty Katarína Slamková
Peter Petráš Marcela Mičunková
Ľuboš Geršič Martina Grigová
Roelof van Zuijden Johanna Clasina Klein Tijssink

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Oľga Hrnčiarová, 61 r. 2.3.
Martin Starna, 90 r. 5.4.
Cecília Navrátilová, 89 r. 16.4.
Anna Bartáková, 90 r. 22.4.
František Ondrovič, 51 r. 27.4.
Adela Slezáková, 90 r. 27.4.
Hermína Kernová, 82 r. 28.4.
František Veselý, 82 r. 29.4.

NAŠI JUBILANTI

70-roční

Katarína Dziaková 1.5.
Žofia Nováková 7.5.
Viktor Mravec 10.5.
Štefan Noskovič 11.5.
Jozef Odler 11.5.
Tibor Pobuda 14.5.
Jozefína Jenisová 16.5.
Jozef Macko 17.5.
Marianna Hanúsková 22.5.
    

75-roční

Jaromír Mikletič 9.5.
Pavel Zbudila 12.5.
Mária Gaštanová 14.5.
Alžbeta Mikesová 17.5.
Kristína Axamitová 18.5.
Ján Balog 19.5.
Kamila Bednárová 19.5.
Mária Köszeghyová 24.5.
Augustín Krasňanský 24.5.
   

80-roční

Mária Selecká 4.5.
Róza Slimáková 4.5.
Michal Hičko 8.5.
Rozália Demovičová 12.5.
Ondrej Matyej 26.5.
  

85-roční

Rozália Semančíková 8.5.
Anna Sadloňová 23.5.
Ján Boďo 28.5.
  

90-ročná

Anna Dugová

10.5.

  

92-ročný

Ján Oslej

1.5

  

93-ročný

Anton Vácval

30.5.