ODYSEA MYSLE stále úspešnejšia

Tatiana Sroková / Máj 2001 / Prečítané 1701 krát
V minulom škoskom roku sa do našich škôl prvýkrát dostala súťaž Odysea mysle a stala sa v Pezinku veľmi populárnou. Najmä preto, že tímu chlapcov zo ZŠ Kupeckého sa podarilo dostať na celosvetové finále do USA.
V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo päť tímov z nášho mesta, zo ZŠ Kupeckého a ZŠ Na Bielenisku. na celoslovenskom kole vo Zvolene sa dva tímy umiestnili na prvých miestach vo svojich kategóriách a dva na tretích miestach.
Umiestnenie na prvom mieste v národnom kole je zároveň kvalifikáciou na celosvetové kolo, ktoré bude 1. až 6. júna v College Park, v USA.
Účasť na celosvetovom kole je finančne náročná, preto sme nakoniec museli rozhodnúť, že do USA pocestuje len jeden víťazný tím. Budú to dievčatá: Barbora Poľanská, Dominika Sandtnerová, Jana Pitoňáková, Ivana Feifičová a Lucia Allóvá a trénerky - Katarína Orlická a Tatiana Sroková.
Druhý víťazný tím tvorili najmä chlapci, ktorí už v Amerike boli minulý rok, preto sme sa rozhodli dať šancu vidieť a zažiť atmosféru Svetového finále ďalším deťom. Peniaze na cestu sme získali prevažne od amerických sponzorov a asi pätinu od slovenských sponzorov. Podporili nás: Komunitné združenie Sami-sebe, Mestský úrad v Pezinku, rodičovské združenie pri ZŠ Kupeckého a niekoľko individuálnych sponzorov. Ďakujeme všet-kým, ktorí nás podporili a držali nám palce.


  Z listu, ktorý nám poslal Marek Pulpán, zástupca šéfredaktora školského mesačníka Labuť, sme sa dozvedeli, že aj ZŠ Bielenisko mala na súťaži Odysea mysle vo Zvolene zastúpenie. Skončili tretí, keďže na takomto podujatí boli po prvýkrát, s výsledkom sú spokojní.

Ohodnoťte článok: