Nové parkovisko v prevádzke

Máj 2001 / Prečítané 1764 krát

Nové parkovisko na sídlisku Za hradbami V apríli odovzdalo Mesto Pezinok do užívania nové parkovisko s kapacitou 64 miest na sídlisku Za hradbami. Náklady na stavebné práce, asanáciu starej budovy a projekt sú 2 280 tis. Sk. Zhotoviteľom stavby, na základe výberového konania, bol Petmas Pezinok.
Nové parkovisko budú využívať nielen občania sídliska Za hradbami, ale počas dňa aj motorizovaní návštevníci centra mesta.
V Pezinku je v súčasnosti oficiálne 1799 parkovacích miest, z toho 311 v centre mesta (bez Potočnej a Farskej ulice), 374 na sídlisku Juh (vrátane okolia plavárne a byt. domov), 172 Za hradbami, 80 na ul. 1. mája (od križovatky Bernolákova po štadión) a 862 na sídlisku Sever.
V tomto roku sa v rozpočte mesta už neráta s budovaním žiadneho parkoviska. Projekčne sú pripravené dve parkoviská - pri byt. domoch na Svätoplukovej ul. č. 20-28 asi 25 miest a pri klzisku (bývalé staveništné zariadenie) asi 30 miest.


Ohodnoťte článok: