Stretnutie Slovákov z Juhoslávie

RNDr. Oľga Fejdiová, CSc. / Máj 2001 / Prečítané 2612 krát
V sobotu 24. marca sa v Pezinku - Grinave uskutočnilo milé podujatie. Stretli sa tu krajania - Slováci z Juhoslávie, ktorí žijú na Slovensku. Ich korene siahajú do Báčky, čo je región vo Vojvodine, kde aj v súčasnosti žije najviac Slovákov, ktorí sa už vyše 250 rokov hrdo hlásia k svojmu pôvodu a národnosti.
Vojvodina, oblasť na severe Juhoslovanskej zväzovej republiky, bola pôvodne súčasťou Rakúsko-uhor-skej monarchie, tvoria ju regióny Báčka, Banát a Sriem. V nich žije šesťdesiatpäť tisícová komunita Slovákov. Kultúrnym a vzdelávacím centrom je Báčsky Petrovec, v ktorom sídli 82-ročné slovenské gymnázium, rovnako stará kníhtlačiareň a vydavateľstvo, knižnica, galéria... Po druhej svetovej vojne sa na Slovensko presídlilo asi 2000 Slovákov z Juhoslávie, ktorých potomkovia sú združení v Spolku Slovákov z Juhoslávie.
Prvé stretnutie krajanov z Báčky zorganizoval prípravný výbor - Ján Demrovský, obyvateľ Grinavy, Ing. Karol Čáni a RNDr. Olga Fejdiová. Program sa začal návštevou kostola Ev. a.v. cirkvi v Grinave a účasťou na príležitostných službách Božích. Veľka vďaka za dôstojný začiatok stretnutia patrí miestnej pani farárke Mgr. Helene Heinrichovej. Jej priliehavé slová rozcitliveli každého účastníka. Potom nasledovala návšteva Jána Husárika z Padiny (Banát), ktorý žije v Pezinku-Grinave a je majstrom realizmu a veľkého nadrealizmu, kde sme si pozreli jeho zaujímavú tvorbu.
Po duchovnom nasýtení prišlo na rad aj nasýtenie tela. Spoločenská časť stretnutia sa konala v príjemnom prostredí Pivnice u Štefana. Ešte pred tým, ako sa účastníci pustili do chutného obeda, ktorý pripravila manželka majiteľa pivnice, a dobrého vínka, Ing. Karol Čáni v príhovore pripomenul dve historické paralely - stretnutie sa konalo v predvečer 60. výročia pripojenia sa Juhoslávie k Paktu troch mocností v roku 1941 a druhého výročia bombardovania Juhoslávie vojskami NATO v roku 1999. Stretnutie Báčanov pozdravil aj predseda Spolku Slovákov z Juhoslávie, ktorého členmi sú aj účastníci stretnutia, Ing. Karol Forgáč, rodák zo Starej Pazovy (Sriem). To, že sme z jednej juhoslovanskej komunity potvrdila aj účasť dvoch rodákov z Kovačice (Banát). Ako to už býva na takýchto stretnutiach, spomienkam na roky mladosti, ale aj na roky prežité v činorodej práci na Slovensku a pri domácich koláčikoch a chutnom vínku, nebolo konca kraja. Záver patril miestnej špecialite - lokšiam s pečienkou. Šesťdesiat účastníkov tohto veľmi vydareného stretnutia sa až vo večerných hodinách rozišlo domov - do Bratislavy, Trnavy, Galanty, Nitry, ba aj do susednej Viedne, ako poslední odišli domáci, naturalizovaní Grinavčania. Rozchádzali sa s predsavzatím - o rok dovidenia.
Na záver poďakovania: "domácemu pánovi" Jánovi Demrovskému za hlavnú iniciatívu a ďalším členom prípravného výboru. Poďakovanie patrí aj sponzorom - umelcovi Jánovi Husárikovi, Ivanovi Klamovi a majiteľovi Pivnice u Štefana.

Ohodnoťte článok: