Mesto na rekonštrukciu pamiatok

Máj 2001 / Prečítané 1738 krát
   Mestské zastupiteľstvo schválilo z rozpočtu mesta na rok 2001 sumu 900 tisíc Sk na záchranu a obnovu pamiatok a reštaurátorské práce.
Medzi šiestimi akciami sú - záchrana mestských hradieb (havarijné úseky), predpokladaná suma 400 tisíc Sk, socha Ježiša Krista na Zumberku (reštaurovanie podstavca sochy) - asi 160 tisíc Sk, rekonštrukcia a osadenie Prešiarov (súsošia a fontány na Holubyho ul.) - 30 tisíc + finan-čný príspevok firmy Víno Matyšák, pamätná tabuľa na budove Slovenskej sporiteľne (Meisslova ul. - označenie miesta bývalej židovskej synagógy) - 50 tisíc Sk, obnova textov na mramorových tabuliach označujúcich hlavné architektonické pamiatky - 10 tisíc Sk, súťaž študentov VŠVU na vyhotovenie portrétov Eugena Suchoňa a Ľudovíta Rajtera - 150 tisíc Sk. Rezerva na nepredvídané opravy a prezentáciu pamiatok - 100 tisíc Sk.

Ohodnoťte článok: