OSLAVY DŇA MATIEK

Peter Šoula / Máj 2001 / Prečítané 2172 krát

   V piatok 11. mája sa uskutočnili v Dome kultúry celomestské oslavy Dňa matiek, ktoré organizoval Mestský úrad v spolupráci s Kultúrnym centrom.
Na podujatí sa zúčastnilo dvesto žien. K prítomným sa prihovoril viceprimátor Oliver Solga. Ženám - matkám adresoval úprimné slová uznania a vďaky za starostlivosť o rodinu a výchovu detí. V rámci kultúrneho programu vystúpil komorný orchester Prešporok a Peter Sýkora, so známymi melódiami ľudo-vých piesní a árií z opier. Po nich vystúpil detský spevácky zbor pod vedením Alenky Maderičovej a učiteľky ZUŠ Gabriely Tichej.
Na záver pekného programu sa našim matkám za účasť a všetkým účinkujúcim za vystúpenie poďakovala vedúca oddelenia MsÚ Alžbeta Strapáková.


Ohodnoťte článok: