Logo a slogan Pezinka

Máj 2001 / Prečítané 2342 krát
Kto sa trošku zaujíma o prácu pezinskej samosprávy pravdepodobne zaregistroval, že aprílové Mestské zastupiteľstvo schválilo Komplexnú stratégiu komunikácie samosprávy mesta Pezinok. Súčasťou tohto materiálu bol i návrh sloganu (motta) komunikácie, ktorý bol postavený alternatívne:

A - cieľavedomá vzájomná komunikácia mesta s verejnosťou - kľúčový predpoklad všestranného rozvoja Pezinka ako moderného mesta s úctou k svojej histórii (tradíciam).
B - rozprávajme a počúvajme sa navzájom o našom meste a rozvíjajme ho s vedomím, že ho máme len požičané od našich detí.
C - komunikujme systematicky navzájom (spolu) ak ide o naše mesto, aby bolo dobrým domovom pre všetkých ľudí, ktorí v ňom žijú a
príťažlivé (zaujímavé) pre tých, ktorí v ňom pracujú alebo ho navštevujú.
D - vzájomná komunikácia mesta s verejnosťou - rozvíjajúci sa Pezinok - spokojní občania, partneri a návštevníci.

V tejto súvislosti sa obraciame na čitateľov, aby osobne, telefonicky, či písomne vyjadrili svoj názor na tieto návrhy a pomohli nám vybrať ten, ktorý najlepšie vystihuje spoločný záujem mesta a občana. Zároveň očakávame i vyjadrenie k logu mesta, ktoré sa bude používať ako identifikačný a spojovací prvok na rôznych tlačených materiáloch Pezinka (prospektoch, pohľadniciach a pod.). Svoje stanoviská môžete tlmočiť na adrese: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, č. dv. 6, tel. 0704/6901 102, fax 0704/641 2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk

Ohodnoťte článok: