Plnenie rozpočtu mesta za 1. štvrťrok

Máj 2001 / Prečítané 2103 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva sa oboznámili s plnením rozpočtu mesta za prvý štvrťrok 2001. Ročné rozpočtové príjmy (138 624 tis. Sk) sa za prvé tri mesiace roka plnili na 53 percent. Verejnosprávne príjmy boli 20 402 tis. Sk (32 percent), kapitálové príjmy 7977 tis. Sk (38 percent) a prevody z fondov 45 663 (84 percent).
  Celkové výdavky z ročného rozpočtu (149 503 tis. Sk) sa plnili na 47 percent. Verejnosprávne (neinvestičné) výdavky predstavovali 14 985 tis. Sk (22 percent), investičné výdavky na údržbu a splátky 2714 tis. Sk (18 percent), výdavky na nové investície 4072 tis. Sk (7 percent) a prevody do fondov 49 790 tis. Sk (370 percent).

Ohodnoťte článok: