Navštívili sme

Máj 2001 / Prečítané 2020 krát
 • 18.4. primátor a zástupca primátora sa zúčastnili na výberovom konaní na technický dozor rekonštrukcie Starej radnice;
 • 19.4. sa zúčastnili zástupca primátora a prednosta Mestského úradu Ladislav Šafár na Okresnom úrade na školení sčítacích komisárov;
 • 19.4. primátor so zástupcom primátora rokovali s Klubom dôchodcov v Grinave o aktuálnych problémoch ich práce;
 • 20.4. sa zástupca primátora zúčastnil na otvorení Vínnych trhov a na slávnostnom vyhlásení výsledkov;
 • 25.4. rokoval primátor u prednostu Krajského úradu v Bratislave Branislava Longauera o rekonštrukci gymnázia;
 • 25.4. bol primátor hosťom relácie Hodinovka v štúdiu Televízie Pezinok na tému Európska únia a SR;
 • 26.4. sa zúčastnil primátor na valnom zhromaždení PBS, s.r.o.;
 • 27.-28.4. sa zúčastnil primátor na prezídiu a na valnom zhromaždení Klubu primátorov v Prešove;
 • 28.4. sa zúčastnil zástupca primátora na spomienkovom programe na Deža Ursínyho;
 • 28.4. sa zúčastnil zástupca primátora v Galérii insitného umenia na vernisáži výstavy Artbrut, kde privítal aj nového veľvyslanca JZR;
 • 3.5. sa zástupca primátora zúčastnil na otvorení svojej autorskej výstavy v
  Mladej Boleslavi;
 • 3.5. sa zúčastnil primátor na celoútvarovom zraze Mestskej polície v Pe-zinku;
 • 4.5. prednosta Mestského úradu sa zúčastnil na slávnostnej prísahe vo vojenskom útvare v Pezinku;
 • 9.5. primátor sa zúčastnil na odovzdaní staveniska pred začatím rekonštrukcie Starej radnice;
 • 9.5. sa zúčastnili primátor a zástupca primátora na zasadnutí komisie pre stratégiu podnikania;
 • 11.5. zástupca primátora sa zúčastnil na celomestských oslavách Dňa matiek v Kultúrnom centre a 12.5. na oslavách Dňa matiek v Grinave;
 • 12.5. sa zúčastnil primátor na volejbalovom turnaji Slovakia Cup za účasti družstiev Poľska, Lotyšska a SR a na vyhodnotení najlepších volejbalistov sezóny 2000/2001;
 • 13.5. sa zúčastnil zástupca primátora na oslavách majstrovského titulu pezinských basketbalistov;
 • 14.5. sa primátor zúčastnil na rokovaní v Modre ohľadne lekárskej služby prvej pomoci;
 • 15.5. sa zúčastnili primátor a zástupca firmy UNICOSTAV v Banskej Bystrici na preberaní cien za najlepšiu stavbu roka 2000 v oblasti sociálnej starostlivosti, ktorú odovzdal mestu minister výstavby István Harna;
 • 15.5. otvoril zástupca primátora výstavu Grafika a ilustrácia v galérii G 5;
 • 16.5. sa zástupca primátora zúčastnil v Kultúrnom centre na koncerte amerického symfonického orchestru Wind Symphony.

Ohodnoťte článok: