Nezabudnite na sčítanie

Máj 2001 / Prečítané 1750 krát

   V zmysle zákona číslo 165/1998 Z.z. sa uskutoční v Slovenskej republike sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 25. mája na sobotu 26. mája 2001. Samotné sčítanie sa uskutoční v lehote sčítania, počas ktorej sčítací komisár vykoná sčítanie v určenom obvode.
Sčítaním sa získajú nové informácie na poznanie sociálno-ekonomického a demografického vývoja našej spoločnosti a súčasne sa vytvorí údajová základňa na prognózovanie rozvoja nášho hospodárstva a spoločnosti v ďalšom období.
Zákon stanovuje povinnosť poskytnúť požadované údaje, pričom garantuje, že tieto nebudú zneužité na iné účely.
V prípade nejakých nejasností vám poskytne bližšie informácie sčítací komisár alebo Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č. 7, I. posch. č. dv. 9, tel. č. 6901 131 (p. Alena Šindlerová).