Nezabudnite na sčítanie

Máj 2001 / Prečítané 2120 krát

   V zmysle zákona číslo 165/1998 Z.z. sa uskutoční v Slovenskej republike sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 25. mája na sobotu 26. mája 2001. Samotné sčítanie sa uskutoční v lehote sčítania, počas ktorej sčítací komisár vykoná sčítanie v určenom obvode.
Sčítaním sa získajú nové informácie na poznanie sociálno-ekonomického a demografického vývoja našej spoločnosti a súčasne sa vytvorí údajová základňa na prognózovanie rozvoja nášho hospodárstva a spoločnosti v ďalšom období.
Zákon stanovuje povinnosť poskytnúť požadované údaje, pričom garantuje, že tieto nebudú zneužité na iné účely.
V prípade nejakých nejasností vám poskytne bližšie informácie sčítací komisár alebo Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č. 7, I. posch. č. dv. 9, tel. č. 6901 131 (p. Alena Šindlerová).


Ohodnoťte článok: