Mestské zastupiteľstvo v júni

Máj 2001 / Prečítané 1693 krát
  Podľa plánu práce na rok 2001 najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční 28. júna 2001. Poslanci budú prerokúvať správu o stave rozpracovanosti investičnej výstavby, stav pasportizácie a vysporiadania majetku mesta, informácie o činnosti komisie rozvoja vinohradníctva a vinárstva a kultúrnej komisie a iné.
Zasadnutie sa začne o 8.30 hod. v zasadačke na Štefánikovej ul. č. 10.
Vo štvrtok 14. júna sa bude konať mimoriadne slávnostné zasadnutie MsZ, na ktorom odovzdajú vybraným občanom mestské vyznamenania.

Ohodnoťte článok: