OTÁZKA pre primátora mesta Ing. Ivana Pessela

Máj 2001 / Prečítané 1661 krát
V uplynulých dňoch prepukla na Slovensku kauza o podozrení zo zneužívania prostriedkov z fondov Európskej únie. Reakcia Európskej komisie bola taká, že na istý čas pozastavila financovanie z fondov EÚ v SR a požiadala slovenskú stranu o dôsledné prešetrenie tejto kauzy. Za tým účelom prišli na Slovensko aj zástupcovia EK, ktorí tiež vykonávajú podrobnú kontrolu použitia dotačných prostriedkov. Nedotkne sa táto nepríjemná záležitosť aj schválených investícií PHARE (2,160 mil. eúr) na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v Pezinku?

- Nie. Náš projekt PHARE bol predložený v roku 1999, keď sme ho v septembri spolu s riaditeľom PBS Severínom Sandtnerom obhajovali v Sekcii PHARE pri Úrade vlády SR. Následne bol schválený v Európskej komisii v Bruseli. Finančné memorandum podpísal podpredseda vlády Pavol Hamžík v decembri 1999. Projekt bol teda oficiálne schválený, má svoje číslo a boli urobené potrebné kroky na uskutočnenie výberového konania dodávateľa, ktoré bolo vyhlásené 5. marca 2001. Termín na odovzdanie ponúk bol 10. máj tohto roku. Do konca mája má byť výberové konanie vyhodnotené a predpokladám, že v júni budú urobené s vybraným dodávateľom zmluvy. Potom bude nasledovať odovzdanie staveniska a začatie rekonštrukčných prác.

Ohodnoťte článok: