Začína sa rekonštrukcia Starej radnice

Máj 2001 / Prečítané 2169 krát

   Spustnutá budova Starej radnice v centre mesta by mala byť do pätnástich mesiacov minulosťou. Tohtoročný roz- počet mesta už zahŕňa dvadsať miliónov korún na obnovu domi- nantnej, pamiatkovo chránenej budovy, zvyšok do celkovej sumy 31,5 mil. (+ interiérové vybavenie) sa pokryje z pros- triedkov budúceho roku.
Výberové konanie na zhoto- viteľa stavebných prác vyhrala pezinská firma Unicostav. Tá už prebrala aj stavenisko a v máji začala rekonštrukčné práce. Stavba má byť ukončená do augusta budúceho roku.
Na kontrolnom dni, za účasti vybraného stavebného dozora - firmy Portik Bratislava, boli stanovené zásady a postup pri rekonštrukcii na základe harmonogramu, ktorý navrhol Unicostav. Investor vzhľadom nato, že ide o pamiatkovo chránenú budovu, má záujem aby na niektoré reštauračné práce dozeral po odbornej stránke Krajský ústav pamiatkovej starostlivos- ti.
Rekonštrukcia sa začne strechou a statickým zabezpečením stavby. Potom prídu na rad ostatné práce.
Ako nám povedal primátor mesta Ivan Pessel, v priebehu dvoch mesiacov chcú uskutočniť výberové konanie na prenájom rekonštruova- ných priestorov, aby si budúci užívatelia mohli počas prestavby vo vnútri urobiť prípadné drobné stavebné úpravy.
Na prízemí budú umiestnené, ako to bolo pôvodne, malé obchodíky so službami. Na poschodí budú reprezentačné priestory Mestskej rady, ráta sa tam tiež so zriadením izieb významných slovenských umelcov - pezinských rodákov - Eugena Suchoňa a Ľudovíta Rajtera. V zadnej časti má byť reprezentačná výstavná sieň a historické mestské múzeum. V ostatných priestoroch budú kancelárie na prenajatie.


Ohodnoťte článok: