Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Apríl 2001 / Prečítané 1518 krát

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20

5.5. TÚLAVÉ TOPÁNKY - výlet na Zochovu chatu. Zraz pri Zám.parku. 10.00 h.
10.5. VIDEOSTOP - CVČ. 14.00 h.
13.5. DEŇ MATIEK - otvorené dvere v CVČ. 15.00 h.
15.5. SÚŤAŽ ŠIKOVNOSTI A ZDATNOSTI - O PUTOVNÝ POHÁR RIADITEĽKY CVČ. 14.00 h.
16.5. KILOMETRE BEZ ÚRAZU - dopravný kvíz. CVČ. 13.00 h.
20.5. V ZDRAVOM TELE, ZDRAVÝ DUCH - návšteva Piešťan. Zraz pred Zám. parkom. 10.00 h.
22.5. VÝLET NA FARMU HUMANITA V KRÁĽOVEJ NAD VÁHOM. Informácie v CVČ. 13.00 h.
24.5. HRY BEZ HRANÍC - finále súťaže medzi školami. CVČ. 14.00 h.
26.5. LESNÉ VŠELIČO - výlet do Smoleníc. Zraz pri Zám. parku. 10.00 h.
27.5. DUCHOV PLNÁ ROZPRÁVKA - návšteva divadla a.h.a v Bratislave. Zraz pred Zám. parkom. 13.30 h.
30.5. MODELY PLNÉ NÁPADOV - prehliadka vlastnoručne šitýchodevov. Kultúrne centrum. 15.00 h.


STANICA MLADÝCH TECHNIKOV.
12. a 26. Sobota v SMT - počítače a modelárska dielňa.
8.00-12.00 hod.

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE.
Pezinok - moje mesto, môj domov - práce odovzdávať do CVČ v priebehu celého mesiaca máj.

PODUJATIA PRE:
- Materské školy: 3., 17. a 31.5. (štvrtok) o 9.30 hod. v CVČ - Z kaž- dého rožku trošku.
- Školské kluby: vždy v stredu o 13.30 hod. v CVČ - Tajomstvo pre mamičku, Najlepší vyhráva.
- Mamičky s deťmi: 4. a 18.5. (piatok) o 9.30 hod. v CVČ - Čo doká- žu malé rúčky.


Ohodnoťte článok: