Program Kultúrneho centra

Apríl 2001 / Prečítané 2114 krát

Kultúrne centrum

Holubyho 42, tel./fax: 0704/ 641 39 49

3.5.

VIEŠ, AJ TAKÉ JE FRANCÚZSKO, AJ TAKÝ JE PARÍŽ - vernisáž dvojvýstavy fotografií Jaroslava Šurinu a Jeana Louisa Courtinata. Trvanie výstavy: 3.5.-25.5

17.00 h.

4.5.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - súťaž v prednese poézie a prózy Iv. a V. kategórie. Hlavný garant: MOS.

9.00 h.

6.5.

PEZINOK SPIEVA - SPIEVAJTE S NAMI - Hl. garant: Únia žien Slovenska, pobočka Pezinok.

15.00 h.

11.5.

DEŇ MATIEK - v spolupráci s MsÚ Pezinok.

15.00 h.

12.5.

MAJÁLES - s programom a účinkovaním hud. skupiny AKCENT LIVE.

19.00 h.

13.5.

DEŇ MATIEK - program detí k sviatku mamičiek (v spolupráci s CVČ).

15.00 h.

16.5.

WIND SYMPHONY - benefičný koncert veľkého symfonického orchestra z Univerzity Concordia z USA.

19.00 h.

17.5.

HOVORY O ZDRAVÍ - pokračovanie cyklu prednášok V. Černuškovej. Téma: Vplyv netradičnej stravy na naše zdravie.

19.00 h.

19.5.

ORBIS HARMONIAE - SVET V HARMÓNII. Prednášky, alternatívna medicína, meditácie, masáže, shia tzu, kineziológia a množstvo zaujímavých duchovných a liečiteľských postupov k zdravému životu. Garanti: J. Vitáloš a D. Fehérová.

9.00- 21.00 h.

20.5.

AHOJ ROZPRÁVKA - pokračovanie cyklu detských divadelných predstavení so súťažou. Dnes: Indiánske rozprávky - Jonáš Jirásek a Vlado Zetek.

16.00 h.

27.5.

NEJDE O TO - televízny záznam zábavného programu STS Markíza a ag. HATTRICK. Účinkujú: Štefan Skrúcaný a hostia.

20.00 h.

24.-25.5.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ.

18.00 h.

26.5.

PYTAGOROVA TETA A JEJ HOSTIA - koncert rockovej skupiny a jej hostí - pezinský chrámový zbor AD UNA CORDA a jazzrocková formácia SLIGHT RETURN.

19.00 h.


Ohodnoťte článok: