OZNAM

Apríl 2001 / Prečítané 1740 krát
Riaditeľstvo ZŠ Pezinok-Orešie číslo 4 oznamuje rodičom, že v školskom roku 2001/2002 otvára v 3. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.
Škola má dlhoročnú tradíciu vo vyučovaní cudzích jazykov. Navyše poskytuje žiakom základné informácie z oblasti informatiky a výpočtovej techniky, keďže v školskom roku 2000/2001 bola na škole zriadená odborná účebňa informatiky. Vyučovanie vybraných predmetov realizujeme netradičnými metódami pomocou vzdelávacích CD-ROMov a moderných vzdelávacích programov.
Rodičia môžu žiakov písomne prihlásiť do 15.5.2001 na adrese: Základná škola Pezinok-Orešie, Orešie č. 4, 902 03 Pezinok. Bližšie informácie vám poskytneme na tel. č. 0704/6422249.

Ohodnoťte článok: