JAR U PSEJ MATERE

Ing. Helena Jakubčíková / Apríl 2001 / Prečítané 2091 krát
Dňa 26.3. 2001 sa v Pezinku uskutočnila ustanovujúca schôdza združenia U psej matere. Svojou činnosťou je zamerané a orientované na ochranu a starostlivosť o zatúlané a opustené zvieratá, výchovnú činnosť a budovanie vzťahu človeka k zvieratám a k prírode.
Zakladajúci členovia po rušnom prípravnom roku zvolali občanov, priaznivcov svojich aktivít, aby ich oslovili a zapojili do práce združenia. S potešením môžeme konštatovať, že združenie sa rozrástlo o 30 členov.
   Základným programom ustanovujúcej schôdze bolo oboznámenie nových členov so Stanovami združenia, voľby do orgánov združenia - dozornej rady a predstavenstva a členské podmienky.
MVDr. Freyová, jedna zo zakladajúcich členov, oboznámila nových členov s cieľmi, ktoré sú náročné a pre ich rozsiahlosť ich treba rozdeliť do etáp. Základným cieľom je vybudovanie útulku pre opustené zvieratá v rámci rozsiahlejšieho zoo areálu. Týmto spôsobom chce združenie pomáhať nielen samotným zvieratám, ale aj občanom a mestu či okolitým obciam s riešením problému zatúlaných zvierat a zvierat žijúcich na uliciach. Tento problém sa nikde v regióne nerieši a často ako najjednoduchšie riešenie sa zoberie odstrel zvierat alebo ich odchyt a následné usmrtenie. Čiastočne sa problém rieši v Pezinku, kde sú vybudované tri karanténne koterce, ale psy sú v nich ponechané len v zmysle zákona, čo nemôžeme považovať za dostatočné a uspokojivé.
Dôležitou úlohou je orientácia na deti a mládež, pre ktorú budeme usporadúvať rôzne akcie, do ktorých by boli zapojení aj ich zvierací priatelia. Na začiatku to budú súťaže základného výcviku a malé výstavy. Nebude záležať na tom, či to budú psíci čistokrvní, alebo kríženci, či to budú mačky, fretky, morčiatka, korytnačky alebo papagáje. Budú to akcie výchovného charakteru na budovanie a upevňovanie pozitívneho vzťahu k prírode okolo nás, cez svoje zvieratá alebo prostredníctvom starostlivosti o zvieratá v útulku.
Prvá konkrétna úloha útulku sa týka samotného pozemku, na ktorom bude vybudovaný už spomenutý zoo areál. Na jar ho chceme zamerať, vymedziť a upraviť terén.
Do fyzického vybudovania útulku robíme sprostredkovateľskú činnosť, naši členovia sa snažia vhodne umiestniť opustené zvieratá a taktiež vyhľadávať ľudí, ktorí majú záujem prichýliť zvieratko bez domova. Patrí sem taktiež rozvíjajúca sa činnosť orientovaná na zamedzenie rozmnožovania voľne žijúcich mačiek postupnou sterilizáciou u spolupracujúcich veterinárov.
Ustanovujúca schôdza združenia ukázala, že ľudia majú záujem o riešenie problémov zvierat a dokážu rôznym spôsobom pomôcť. Každý, kto sa chce podieľať na činnosti združenia alebo stať jeho členom, môže sa prihlásiť kedykoľvek na adrese: U psej matere, P.O. BOX 43, 902 01 Pezinok.


Ohodnoťte článok: