Novinky v stavebnom sporení

Apríl 2001 / Prečítané 1686 krát

  Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. (PSS) usporiadala v Pezinku tlačovú besedu pre regionálne médiá, na ktorej jej zástupcovia informovali o novinkách v stavebnom sporení.
   Päť noviniek, ktorými vychádzajú v ústrety novým i súčasným klientom, platí od 1. apríla 2001.
Stavebný sporiteľ môže v PSS uzatvoriť zmluvu o stavebnom sporení aj v nových tarifách. Pri nových tarifách predstavuje ročná úroková sadzba úvery len 4,7 percenta, ročná úroková sadzba sporenia je 2 percentná.
Stavební sporitelia môžu získať bezplatné úrazové poistenie spoločnosti Allianz poisťovňa, a.s., keď v termíne 1.4. až 31.12. 2001 uzatvoria v PSS novú zmluvu o stavebnom sporení s cieľovou sumou 200 tisíc Sk.
K 1. aprílu 2001 sa znižuje poplatok pre dlhoročných stavebných sporiteľov (nad 6 rokov).
K tomuto termínu môže stavebný sporiteľ PSS, a.s. požiadať o mimoriadny medziúver už od cieľovej sumy 100 tisíc Sk.
Špeciálnou ponukou PSS, a.s. je stavebné sporenie pre deti - junior extra (do 18 rokov).
Bližšie informácie získate v pobočke Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. v Pezinku, Holubyho 5, číslo tel. 0704/641 31 24.


Ohodnoťte článok: