Pomaturitné štúdium

Apríl 2001 / Prečítané 1787 krát
Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola J.A. Gagarina, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo otvára v školskom roku 2001/2002 dvojročné pomaturitné štúdium pre absolventov stredných škôl s maturitou v študijnom odbore - TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY, odborné zameranie: mechanizácia a doprava.
Prihlášky na pomaturitné štúdium je potrebné zaslať na adresu školy do 31. mája pre 1. kolo alebo do 31. júla pre 2. kolo prijímacej skúšky. Bližšie informácie na tel. číslo 07/4599 3511.

Ohodnoťte článok: