80-tiny Grinavanky

dš / Apríl 2001 / Prečítané 1651 krát
Dychovú hudbu Grinavanka založilo v roku 1921 dvanásť nadšencov. Prvým kapelníkom bol František Ježík. Najskôr hrali na cirkevných slávnostiach, neskôr aj na obecných a iných spoločenských podujatiach.
V roku 1928 sa ujal taktovky Štefan Bielik, post kapelníka zastával osemnásť rokov. V roku 1946 ho vystriedal Celestín Oškera, vtedy sa zmenil aj názov hudby na Dychová hudba Myslenice. Po pätnástich rokoch ho opäť vymenil Štefan Bielik. Ten natiahol kapelnícke účinkovanie na rekordných 28 rokov. V roku 1972 prevzal taktovku Eduard Mlynek. Patronát nad dychovkou v tom období malo Jednotné roľnícke družstvo Myslenice. Zmenil sa aj jej názov na DH JRD Karpaty.
Prelom v histórii dychovky nastal v roku 1976, keď na kapelnícky post prišiel Karel Suchý z posádkovej hudby z Bratislavy. Pod jeho vedením sa skvalitnil repertoár, nácvik skladieb bol náročnejší. Grinavanka (znovu od r. 1978) dosiahla jedenásť víťazstiev v okresnej súťaži malých dychoviek. Za najcennejšie však považujú druhé a šieste miesto v celoslovenskej súťaži. Účinkovali niekoľkokrát aj v zahraničí - v Nemecku, Francúzsku, Rakúsku. Nahrávali pre televíziu vo Francúzsku i na Slovensku, Radio Strasbourg a Slovenský rozhlas.
Po odchode K. Suchého (1992) sa stal kapelníkom Grinavanky Miloslav Šmahovský. V roku 1996 získali opäť prvé miesto v okresnej súťaži. O dva roky neskôr úspešne
reprezentovali slovenskú kultúru v Taliansku. V roku 1999 bol kapelníkom Karol Urbanič a od r. 2000 Drahomír Šmahovský.
Od roku 1998 má Grinavanka sponzora pána Milana Grella, ktorý ich finančne podporuje. Dobrú spoluprácu majú s mestom a Malokarpatským osvetovým strediskom.
V súčasnosti v Grinavanke účinkuje 15 hudobníkov, jeden spevák a dve speváčky. Pozoruhodné je, že v hudbe už 55 rokov hrá Ondrej Satko. Vyše polstoročie sú aktívnymi členmi aj Jakub Šmahovský, Miloslav Šmahovský a Michal Satko. Počas existencie grinavskej dychovky sa v nej vystriedalo 120 hudobníkov a štrnásť spevákov.
Program k 80. výročiu Grinavanky sa uskutoční 19. mája 2001 v Pezinku.

Ohodnoťte článok: