Predstavujeme vám: Akademická maliarka - Júlia Piačková

Apríl 2001 / Prečítané 2735 krát

Zo slávnostného uvedenia poštových známok v Modre.   Minuloročná prvá samostatná výstava v pezinskom Malokarpatskom múzeu a nedávne slávnostné uveenie poštových známok v Modre je príležitosťou aby sme našim čitateľom aspoň v skratke predstavili výtvarníčku Júliu Piačkovú, ktorá spolu so svojou rodinou viac ako desať rokov žije v Pezinku.
Narodila sa 1. januára 1961 v Hlohovci, vyštudovala Strednú priemyselnú školu textilnú v Brne a Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Hoci jej školenie bolo spočiatku zamerané hlavne na textil, neskoršie sa začala intenzívne venovať aj maľbe a grafike a v jej tvorbe sa objavujú aj také špecifické výtvarné oblasti, ako je tvorba poštových známok a ex libris. Popritom, ako väčšina žien, stíha aj starostlivosť o dieťa a o rodinu a pedagogicky pôsobí na SOU v Pe-zinku, kde zasväcuje do tajov výtvarného umenia mladých keramikov.
Od konca osemdesiatych rokov sa pravidelne zúčastňuje na kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí a za známkovú tvorbu získala už i prvé ocenenia.
Ak by sme chceli stručne charakterizovať jej tvorbu, treba povedať, že nesie v sebe typicky ženské znaky, najmä citlivosť a hĺbku záujmu o motív alebo tému. Tá je prítomná v jej figuratívnej i nefiguratívnej tvorbe, pričom najlepšie sa jej to darí práve v obľúbenej téme a tou je more. Svet pod morskou hladinou je rovnako fascinujúci ako inšpirujúci. Je tiež blízky jej túžbe po pokoji, tichu a vyrovnanosti, je opakom sveta, ktorý nás denne obklopuje.
Sama to definuje veľmi presne: "Môj spôsob života ma vedie k rozmanitosti. Dá sa povedať, že si to vyžaduje doba, predkladá toľko inšpirácií, jednoducho chcete ochutnať zo všetkého." Nám zostáva veriť, že budeme mať ešte veľa príležitostí stretnúť sa s výsledkami jej hľadania i nachádzania ciest vedúcich k vlastnej umeleckej výpovedi.


Ohodnoťte článok: