Čo je nové v televízii?

Apríl 2001 / Prečítané 2081 krát
V TV Pezinok, s.r.o. po rezignácii riaditeľky Oľgy Bejdákovej ostal tento post na niekoľko mesiacov neobsadený. Ako ste riešili túto situáciu?
- Mestská rada, ktorá je zároveň aj dozornou radou TV Pezinok, s.r.o. to riešila tak, že do ustanovenia nového riaditeľa ma poverila riadením s tým, že som vykonával aj svoju manažérsku funkciu podľa pracovného zaradenia. Niektoré úlohy, na ktoré som nemal kompetencie riešil konateľ spoločnosti Oliver Solga.

• Aj v tejto situácii ste museli riešiť problémy súvisiace so zavedením terestriálneho vysielania...
- Po odchode pani riaditeľky, ktorá sa nemalou mierou podieľala na tomto projekte, sme museli pokračovať v nastúpenej ceste. Možno nezaškodí uviesť niekoľko faktov o celej problematike. Ešte vlani v apríli TV Pezinok vyhlásila verejnú súťaž na dodávateľa terestriálneho vysielača. Súťaž sa skončila bez výberu uchádzača, nakoľko ani jeden nesplnil podmienku účasti v obstarávaní. Ďalším krokom bola metóda rokovacieho konania, kde bol vybraný ako dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s. Rádiokomunikácie OZ. Keďže dodávateľ navrhol rekoordináciu umiestnenia vysielača na budovu Svätoplukova 2 (sídlisko Sever), bolo nutné požiadať Radu SR pre vysielanie a retransmisiu o zmenu licencie a Telekomunikačný úrad o nový kmitočtový list. Po obdržaní zmeny licencie, kmitočtového listu a po sérii rokovaní s dodávateľom bola v marci 2001 podpísaná Zmluva o dielo. V súčasnosti začal Okresný úrad stavebné konanie vo veci výstavby terestriálneho vysielača. Ak sa nevyskytnú vážnejšie problémy, veríme, že terestriálne vysielanie sa začne najneskôr v júni 2001.

• Za akých podmienok budú môcť občania vaše vysielanie sledovať?
- Signál bude možné prijímať na bežnú televíznu anténu, nie však na satelit. Terestriálnym vysielaním sa bude šíriť vúlučne program TV Pezinok, ktorý budú môcť sledovať už aj občania v okolitých obciach.

• Z viacerých médií sme sa mohli dozvedieť o vašich úspechoch na prehliadkach filmovej a televíznej tvorby v Martine a v Kopřivnici...
- V marci sa uskutočnil v Martine tretí ročník prehliadky tvorby lokálných televíznych staníc Slovenska WORKSHOP 2001. Hlavným zámerom tohto podujatia, ktorého organizátorom bol Spolok lokálnych a televíznych staníc Slovenska, bolo zmapovať a odborne porovnať úroveň lokálneho televízneho vysielania. Tohto roku sa najúspešnejšou televíziou, čo sa týka počtu získaných ocenení stala TV Pezinok. Získali sme tri ceny v kategóriach - obrazová reklama, videotextová reklama a dokument.
Koncom minulého mesiaca sme sa zúčastnili po prvýkrát aj na Prehliadke česko-slovenskej filmovej a televíznej tvorby KAFKA 2001 v Kopřivnici. Tam sme získali tiež tri ocenenia - 3. miesto v kategórii voľná tvorba, 2. miesto v kategórii reklama a cenu poroty za dokument. Naša televízia sa tak stala najúspešnejšou slovenskou lokálnou TV.

Ohodnoťte článok: