Spomíname

Apríl 2001 / Prečítané 1705 krát
   Dňa 3.4. 2001 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel otec a dedko

VOJTECH KADLIC

Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.S láskou spomínajú
manželka, syn a dcéra s rodinou
   Dňa 23. marca uplynulo 23 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, starý otec a svokor AUGUSTÍN SLAMKA a 29. apríla 10 rokov, čo nás navždy opustila aj naša drahá mamička, babička a svokra KRISTÍNA SLAMKOVÁ, rod. Šteruská.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im, prosíme, tichú spomienku.                    Deti s rodinami

   Dňa 22. apríla 2001 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil náš
GABRIEL SLOVÁČEK
zo Svätého Jura

Za spomienku ďakuje                    manželka s rodinou

   Dňa 15.5. 2001 uplynie desať rokov odvtedy čo nás navždy opustil náš drahý manžel a otec
JÁN  HREBÍČEK

Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína                                 manželka a synovia
   Dňa 1.5. 2001 uplynú 2 roky, čo nás opustil MILAN SATKO
Za spomienku ďakuje                                                                      manželka a deti
  Dňa 29.4. 2001 uplynie rok, čo nás navždy opustil ANTON ČIŽMÁR
Tí, ktorí ste ho poznali, prosím, venujte mu tichú spomienku.               manželka s rodinou


Ohodnoťte článok: