Pezinské kalvárie

Peter Sandtner / Apríl 2001 / Prečítané 3470 krát

Pezinská kalvária   Na území Pezinka sa nachádzali tri kalvárie. Prvá bola údajne pri ceste do Šenkvíc, neďaleko miesta, kde stála šibenica. Tvorila ju kaplnka a okolo bol cintorín. Jej obrázok vlastnil veľký znalec pezinskej histórie Ing.Fedor Jamnický. Dnes po tejto kalvárii nezostalo ani stopy.
Druhou v poradí a najznámejšou kalváriou je kalvária na úbočí Suchého vrchu. Privedie nás k nej modrá turistická značka smer Baba. Ako pútnické miesto slúžila do roku 1950. V priestore Kalvárie sú postavené tri kríže a kaplnka. Za kaplnkou sa nachádzajú základy dvoch miestností o rozmeroch 6 x 9m a 16 x 17m. Ing. Fedor Jamnický predpokladal, že slúžili ako odpočiváreň pre rímskych vojakov, keďže popri kalvárii prechádzala rímska cesta. Menšia miestnosť zrejme slúžila vojakom a väčšia ako stajňa pre kone. K obom miestnostiam patrí i kruhová veža zabu
dovaná medzi nimi. Asi 300-400 m od pravej strany kaplnky sú ruiny strážnej veže. Drevorezby z interiéru kaplnky boli poškodené v roku 1967 a odovzdané do Malokarpatského múzea. Dnes sa v interiéri nachádza Cajlanská kalváriaBoží hrob s plastikou mŕtveho Krista a nad ním kríž. Kalvária je kultúrnou pamiatkou, o jej záchranu sa významne pričinil kamenársky majster Vladimír Milko.
Treťou v poradí je málo známa cajlanská kalvária. Nájdeme ju nad Kučišdorfskou dolinou, oproti Pinelovej nemocnici vo vinohradoch v zhluku stromov. Z miesta kalvárie je nádherný výhľad na Pezinok. Kalvária bola postavená v roku 1940. Pozemok darovala mlynárka Mária Kubrická. Kalváriu dal postaviť divadelný krúžok Ferka Urbánka z Cajle. Staval ju majster Jozef Ondrovič s učňom Ľudovítom Belkom. Sochu Krista do kaplnky venovali Ján a Emília Miškovskí, drevené svietniky vyrezal pán Wengh. Kedysi sa v nej nachádzal aj obraz Piety. Túto kalváriu posvätil pezinský dekan vdp. Vendelín Krištúfek. Za 2. svetovej vojny bol zostrelený stredný kríž. V roku 1946 kríž obnovil Ludevít Schaubmar. Posvätil ho P. Angelus Karol Senaši OFMCap. Neskôr nové kríže vyrobil Peter Fraňo.
V roku 2000 do kaplnky pribudli dva drevené svietniky, ktoré vyrezal pán Peter Fraňo z drevenej konštrukcie kaplnky Povýšenia sv. Kríža na Cajle. V roku 2001 bola do kaplnky umiestnená nová socha Krista od Urbárskej lesnej spoločnosti Cajla, ktorú vyrobil Miroslav Beniak z Trnavy.
Dnes kalváriu tvorí kamenná kruhová rotunda s plechovou strechou, na vrchole ktorej je dvojkríž. Na dverách je dodnes stopa po streľbe z 2. svetovej vojny, keď bol zostrelený stredný kríž. V interiéri je Boží hrob. Pred kaplnkou stoja tri kríže, z toho stredný s korpusom. Na okolitých stromoch je pribitých 14 zastavení.
Neďaleko kalvárie sa nachádzajú zákopy z 2. svetovej vojny.


Ohodnoťte článok: