Prvým podujatím - MAJÁLES

Daniela Klamová / Apríl 2001 / Prečítané 2053 krát

   Grinavský občiansky výbor (GOV) bol po zdolaní všetkých počiatočných problémov koncom marca zare- gistrovaný na Ministerstve vnútra SR. Do tejto chvíle má 273 členov, čo podľa slov zakladateľa a súčasného výkon- ného riaditeľa GOV Ivana Klama nie je číslo konečné.
Prvou akciou GOV bude Majáles spojený s oslavou Dňa matiek v sobotu 12. mája 2001 na ihrisku ZŠ Orešie. Deti z grinavskej ZŠ a z materskej školy pripravia pre mamičky krátky program, ktorý bude pokračovať do večerných hodín tanečnou zábavou. Pozývame naň nielen všetky ženy-matky, ale aj ostatných záujemcov o kultúru a spoločenské dianie.
Vyzývame všetkých záujemcov a zapálených vedúcich rôznych záujmových krúžkov či kurzov v Grinave, aby sa prihlásili na adrese GOV - Myslenická 106. Spoločnými silami môžeme využiť priestory novovybudovaného Grinavského klubu a pripraviť pre deti ale aj dospelých činnosť na voľný čas. Zatiaľ GOV inicioval vznik športového krúžku - Cvičenie pre ženy všetkých kategórií, ktorý prebieha v telocvični grinavskej ZŠ každý utorok a štvrtok.
Nakoniec sa ešte vrátime k otázke úpravy hlavnej komunikácie v Grinave. Dňa 8.4. 2001 v ranných hodinách si grinavská "autostráda" vybrala ďalšiu daň v podobe zranení a zdemolovaných áut. Šťastím v nešťastí bolo, že v tom čase nikto nešiel po chodníku blízko nehody, pretože kapota športového BMW pristála po náraze do brány domu na trávniku. Všetky potrebné kroky zo strany MsÚ už vďaka ich predstaviteľom boli podniknuté, pýtame sa koľko obetí bude ešte treba, aby sa byrokratické ľady na kompetentných úradoch pohli a dovolili úpravu cesty z hľadiska bezpečnosti, na ktorú tak netrpezlivo čakáme.


Ohodnoťte článok: