GRINAVSKÝ OBČIANSKY VÝBOR

František Somorovský / Apríl 2001 / Prečítané 1810 krát
V druhom čísle tohtoročného Pezinčana som sa dočítal, že v miestnej časti Grinava začína svoju činnosť Grinavský občiansky výbor (GOV). Následne pani poštárka roznášala po domoch prihlášky za členov tohto výboru. Odpusťme organizátorom, že na prihláške žiadajú aj také identifikačné údaje ako je povedzme rodné číslo prihláseného. Vyslovme radšej potešenie nad tým, že po dlhom čase sa ktosi rozhodol rozkývať grinavské stojaté vody, ktoré zakrývali ničnerobenie, apatiu, nezáujem o veci verejné a minimálnu starostlivosť mestských pánov o Grinavu. Preto: Vitaj GOV!
Z uvedeného článku som sa dozvedel, že v spolupráci s MsÚ sa rieši v Grinave zúženie štátnej cesty na dva jazdné pruhy. A ako hlavný dôvod sa udáva úrazovosť na tejto ceste. Mám dojem, že táto aktivita i návrh na riešenie je nedomyslený a hlavný argument je nesprávny. Ak by sme porovnali nehodovosť na štátnej ceste II/502 za porovnateľné obdobie so starou dvojprúdovou cestou, zistili by sme, že na starej ceste bola nehodovosť oveľa vyššia a zranených oveľa viac. Pritom hustota premávky sa v poslednom období niekoľkokrát znásobila. Čo dodať k hlavnému argumentu na zúženie štátnej cesty? Len to, že vekom starí členovia GOV už zabudli na to, ako to bolo, a mladí sa nemôžu pamätať na premávku na starom cestnom telese.
Intenzívne som hľadal výhody, ktoré získa Grinava navrhovanou úpravou. Je len jedna. A to, že na odstavných plochách budú mať možnosť Grinavania parkovať svoje plechové tátoše pred vlastným domom tak, že kontrolu ich nedotknuteľnosti budú môcť robiť cez okno svojej prednej izby. Avšak nevýhod je oveľa viac. V čase dopravnej špičky sa vytvorí nepretržitý rad osobných áut, ktoré budú zastavované jednak plánovaným semafórom, a nedajbože, aby medzi osobné autá sa dostal dopravný prostriedok s menšou rýchlosťou, napr. stavebný stroj, traktor a podobne. Autá budú častejšie brzdiť, viac akcelerovať, do ovzdušia sa dostane množstvo výfukových plynov, zhorší sa stav ovzdušia, ktoré potom bude ešte výraznejšie zhoršovať životné prostredie. Prechod obyvateľov cez komunikáciu bude sťažený a je predpoklad väčšej úrazovosti.
Takisto navrhované umiestnenie svetelnej signalizácie treba dôkladne domyslieť. Odporúčal by som ho umiestniť na križovatke štátnej cesty s Grobskou cestou. Na poštu bežný občan ide tri-štyrikrát za mesiac. Ale v dolnej časti obce sa nachádzajú dva kostoly. Do rím.-kat. kostola chodia starší ľudia denne a to z oboch strán štátnej cesty a priľahlých ulíc. Pred vyriešením navrhovanej úpravy by stálo za to pozrieť sa do Svätého Jura. Tam cez štátnu cestu prechádza asi päťkrát viac ľudí ako u nás. Jurania síce vybudovali pod štátnou cestou dva podchody, ale tie sa zmenili na odpadové koše a ešte čosi horšie. Preto ich zatvárajú mrežami. No cestu nezužujú. Stačí im jedno svetelné signalizačné zariadenie.
Akosi sa mi nechce veriť, že by autori spomínaného návrhu nepoznali uvedené a ďalšie negatíva projektu. Klady sú zanedbateľné. Tak čo vlastne chceme dokázať? Chceme si overiť, či dokážeme presvedčiť verejnosť, že biele je čierne? Alebo si naozaj myslíme, že plynáreň je zodpovedná za všetkých čo sa otrávili plynom? Grinava dnes viac ako zúženie štátnej cesty potrebuje a GOV by sa mal zamerať na:

1. Vybudovanie kanalizácie
Voda z vodovodu sa dostala prakticky do každej domácnosti. Jej spotreba sa mnohokrát zvýšila. Drevené búdky z dvorov už dávno vymenilo splachovacie WC. Ale čo so splaškami? Čo s použitou vodou? Septiky a žumpy sú poväčšinou vybudované tak, aby sa čo najviac ich obsahu dostalo do okolitej pôdy. Vývoz fekálií je totiž mimoriadne drahý. A tak časť obyvateľov, ktorí bývajú na Myslenickej ulici sa napojili s domovým odpadom na zberač pod štátnou cestou. Časť tých, ktorí bývajú v dosahu Rakovho potoka vyústenie svojej kanalizácie ukryli pod bočné dláždenie toku. A z tých ostatných mnohí čerpadlom obsahom septika zalievajú záhradu a vinicu pri dome. V minulosti bystrina, v ktorej sme ako deti chytali pstruhy a raky veľkosti taniera, sa zásluhou Limbašanov a Grinavanov zmenila na mŕtvy tok obsahujúci saponáty, ťažké kovy, dusičnany... Teda vodu sme si dokonale otrávili. Mnohé obce nás v budovaní kanalizácie predbehli. Kanalizáciu majú v Limbachu, Viničnom, vo Vinosadoch a v ďalších. My občania okresného mesta, hlavne v lete zamorujeme svoje životné prostredie zápachom fekálií po celej Grinave.

2. Individuálna bytová výstavba
Ľuďom, ktorí sa zaoberajú demografickými prognózami vstávajú vlasy na hlavách, blížia sa k panike. Slováci ani za výdatnej pomoci Rómov nedokážu zabezpečiť hoci len jednoduchú reprodukciu obyvateľstva. Stále sa rodí menej detí. KDH predložilo do NR SR návrh zákona o zákaze interrupcií. Ja sám som za ochranu počatého života. Ale tento zákon problém nevyrieši. Treba vytvoriť podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu. Veď dnes časť mladých sa už ani nesobáši. Žijú len tak, ako by povedali naše staré matere nadivoko. Plánovať si narodenie dieťaťa odmietajú. Dôvodia tým, že si nemajú kde založiť rodinu. A tak jediná cesta zvýšenia pôrodnosti je umožniť mladým svojpomocne si riešiť bytový problém výstavbou. Samozrejme, že by to neboli mnohomiliónové haciendy. Stačili by menej finančne náročné domčeky, kde by sa usalašilo rodinné šťastie a rodili by sa deti. Ak by Limbach mal takú lokalitu, ako sú u nás pozemky v hone Mlýnske, už by tam bola nová dedina. Ale Grinava je ďaleko od stredu mesta.

3. Veža rim.-kat. kostola
V menších obytných celkoch býva dominantou kostol s vežou. Rím.-kat. kostol v Grinave - prekrásna gotická stavba, dielo našich pracovitých predkov, znehodnocuje veža, z ktorej padá omietka. No čo je najhoršie, je jej zastrešenie. V roku 1945 bola táto skulptúra delostreleckými granátmi vážne poškodená. Preto veriaci zozbierali prostriedky a urobili akési provizórne zastrešenie s tým, že keď tých peňazí bude viac, vežu dáme do pôvodného stavu. No ubehlo už 55 rokov a necitlivý zásah opravy sa nezmenil. Hľadajme hoci v okruhu 100 km takú ošarpanú dominantnú sakrálnu stavbu. Určite by sme niečo podobné nenašli. Nestálo by za to získať peniaze zo zahraničných fondov, urobiť domácu zbierku a vrátiť kostolu jeho skutočnú krásu?
Uviedol som len tri problémy, ktoré nás v Grinave tlačia. Je ich však omnoho viac. GOV čaká ťažká práca. Kompetencie nemá prakticky žiadne. Ale môže ovplyvniť verejnú mienku, môže organizovať občanov. Môže prinútiť MsÚ, aby sa rozhýbal aj v našej časti mesta. Využime petičné právo a ďalšie páky, ktoré prebudia otcov mesta tak, aby si uvedomili, že aj v Grinave žijú ľudia.
Zaželajme GOV veľa múdrosti pri riešení vecí verejných. Verme, že niektorí organizátori GOV nebudú toto zariadenie považovať za “výťahovú stranu”. Veď sa blížia voľby a politická scéna na Slovensku nám dáva dosť negatívnych príkladov.


Ohodnoťte článok: