Rozšírené štúdium

Apríl 2001 / Prečítané 2188 krát
Riaditeľstvo Základnej školy Pezinok, Fándlyho ul. 11, oznamuje, že v školskom roku 2001/2002 otvára v 5. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov.
Záujemci o štúdium v uvedenej triede sa môžu prihlásiť písomne na riaditeľstve ZŠ Pezinok, Fándlyho ul. 11 do 11. mája 2001.
Prihlásiť sa môžu aj žiaci, ktorí si dali prihlášku na osemročné Gymnázium v Pezinku a v Modre. Ak na gymnáziu úspešne vykonajú prijímacie pohovory a nebudú prijatí pre nedostatok miesta, zaradíme ich do tejto triedy bez výberovej skúšky.
Vo výberovej triede sa vyučuje anglický jazyk, od 8. ročníka informatika. Na škole je zriadená počítačová učebňa.
Prijímacie skúšky sa uskutočnia 12. júna 2001 o 8.00 hod. na ZŠ Pezinok, Fándlyho ul. 11. Žiaci sa podrobia písomnej skúške z matematiky v rozsahu učiva 1. stupňa ZŠ.
Bližšie informácie dostanete na riaditeľstve ZŠ Pezinok, Fándlyho ul. 11 na čísle telefónu 641 22 53.

Ohodnoťte článok: