Zabráňme vzniku požiarov v jarnom období

Apríl 2001 / Prečítané 2113 krát
Každý rok prichádzajú požiarnici Okresného úradu v Pezinku s upozorneniami na zvýšené riziká vzniku požiarov v jarnom období a období sucha. Dôvod je zrejmý. V jarnom období začínajú práce na poliach, záhradkách, vo vinohradoch a robí sa jarné upratovanie. Tieto obdobia vykazujú najväčšie riziká vzniku a šírenia požiarov. Takmer všetky požiare, ktoré vznikajú vo voľnej prírode zapríčiňujú občania svojou neopatrnosťou. Vo väčšine prípadov si málokto uvedomí, že spaľovanie odpadu, vypaľovanie trávy, či zakladanie ohňa v prírode môže spôsobiť ohrozenie života alebo poškodenie majetku vlastného alebo spoluobčanov.
Jednotka Zboru požiarnej ochrany Okresného úradu v Pezinku vykonáva rozsiahlu činnosť pri poskytovaní pomoci občanom v núdzi. V roku 2000 uskutočnila 418 výjazdov k mimoriadnym udalostiam, z toho 248 k požiarom. Až 154 požiarov, čo predstavuje 62,1 percenta z celkového počtu požiarov, vzniklo v predjarnom a jarnom období. Nepomohli ani výzvy v miestnych rozhlasoch, TV a časopisoch. Rizikové práce sa vykonávali v čase, keď bol predpoklad najväčšieho vzniku a šírenia požiarov. Občania nevykonávali prvotné preventívne opatrenia pri spaľovaní odpadu z viníc a to najmä zabezpečením okolia ohniska pred prenosom požiaru, pomalým spaľovaním odpadu, stálym dozorom pri spaľovaní a s prostriedkami určenými na likvidáciu požiaru.
Preto tak ako každý rok si dovoľujeme osloviť všetkých občanov okresu Pezinok, aby dbali na základné zásady pri zakladaní ohňa v prírode, spaľovaní odpadov a vypaľovaní porastov tak, aby nemohlo dôjsť k rozšíreniu ohňa mimo pripraveného a vyhradeného priestoru.
Spôsobenie požiarov je porušením zákona o požiarnej ochrane a toto porušenie môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin s jeho následkami. Preto správajme sa k prírode a k svojim spoluobčanom ohľaduplne.

Ohodnoťte článok: