Pre výstrahu "krátkej" pamäti

Milan Oravec / Apríl 2001 / Prečítané 2016 krát
Ani v našom meste sa neodhaľujú pamätné dosky často a už vôbec nie také, ktoré by pripomínali udalosti ešte "živých" dejín. Akosi tiež zabúdame, že ešte pred niečo vyše desaťročím tu vládol politický režim, na začiatku ktorého sa väznilo ba i vraždilo, a to všetko v mene "krajšej budúcnosti", v mene komunizmu.
Všetky hrôzy zvrátenej ideológie i praxe sa nevyhli ani katolíckej cirkvi, kňazom a rehoľníkom. Ba práve oni boli nežiaduci ako prví, pre svoj vplyv na milióny príslušníkov nášho národa i pre duchovný a mravný rozmer svojho pôsobenia. Aj meno nášho mesta vstúpilo do neslávnej histórie komunistických zločinov a prenasledovania cirkvi, a to zriadením kárneho kláštora v rokoch 1950-1954. Na pamäť tejto udalosti bola preto 7. apríla osadená na múr Kláštorného kostola pamätná tabuľa s týmto nápisom: "V tomto kláštore v rokoch 1950-1954 zriadil komunistický režim kárny kláštor pre viac ako 150 nepohodlných rehoľníkov a kňazov. Nech táto pamätná doska je výstrahou pre budúce generácie."
Osadenie dosky iniciovala Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) spolu s mestom Pezinok a na jej odhalení sa zúčastnil arcibiskup Ján Sokol, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Ján Figeľ a ďalší vzácni hostia i priami účastníci týchto udalostí. Tabuľu spoločne odhalili zástupca KPVS Karol Noskovič a viceprimátor Oliver Solga.
Hovorí sa, že ľudská pamäť má tú vzácnu vlastnosť, že na zlé veci rýchlejšie zabúda a zachová len tie príjemnejšie. Sú však veci a udalosti, na ktoré nesmieme zabudnúť nikdy, pretože majú byť varovaním a výstrahou pred možným opakovaním, pred vzkriesením ideológií, ktoré ničia základné ľudské práva i hodnoty. Pamätná doska na pezinskom kláštore je preto malým splatením dlhu statočným kňazom a rehoľníkom a pre nás mementom.

Ohodnoťte článok: