Mestské zastupiteľstvo v máji

Apríl 2001 / Prečítané 2131 krát
   Vo štvrtok 24. mája sa uskutoční 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku s týmto programom: Informácia o plnení rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2001, ekonomická koncepcia, informácia o činnosti ekonomickej komisie, informácia o činnosti komisie pre stratégiu podnikania, hospodárenie Kultúrneho centra za rok 2000 a iné.
Zasadnutie sa začne v zasadačke MsZ na Štefánikovej ulici číslo 10 o 8.30 hod.

Ohodnoťte článok: