NA SLOVÍČKO...

Apríl 2001 / Prečítané 2008 krát
  Koncom marca sa naša redakcia presťahovala do kultúrneho domu. Prvé dni sme tu pracovali ozaj v nevhodných podmienkach, nakoniec tí, ktorí ste nás navštívili ste sa mohli o tom presvedčiť. Už to máme našťastie za sebou a môžeme sa sústrediť len na svoju prácu.

   Niektorí starší návštevníci si ťažkajú, že sídlime príliš vysoko, ale myslíme si, že až tak často k nám cestu nemeriate a tak sa to dá vydržať. Robíme čo môžeme, pokiaľ ide o zjednodušenie kontaktu s dopisovateľmi a obchodnými partnermi. Priamo v redakcii okrem telefónu, máme nepretržite zapnutý odkazovač a fax. Vo vchode do budovy (zboku od evanjelickej fary) je náš zvonček s telefónom, ktorým nám môžete oznámiť stručnú informáciu, ale váš príspevok, či iný písomný odkaz, môžete vhodiť aj do označenej poštovej schránky, ktorú vyberáme niekoľkokrát cez deň. Problém nám však nerobí ani to, keď nám písomné materiály necháte u informátorky na vrátnici v Dome kultúry.
Samozrejme, aj napriek týmto ponúkaným možnostiam, budeme radi keď nás navštívite osobne v redakcii.