Deň otvorených dverí na Mestskom úrade

Ing. Eva Lupová / Apríl 2001 / Prečítané 1717 krát
  Nadväzujúc na 4-ročnú tradíciu aj tohto roku organizuje samospráva mesta Pezinok Deň otvorených dverí na Mestskom úrade. Naplánovaný je na 9. mája. Jeho cieľom je ponúknuť občanom mesta všetkých vekových kategórií príležitosť na stretnutia s predstaviteľmi mesta, zveriť sa im so svojimi starosťami, dozvedieť sa čo nového sa v Pezinku chystá a podobne.
Organizátor v rámci podujatia pripravil v budove Mestského úradu na Radničnom nám. 7 sériu nasledovných besied.
8.00-9.00 hod.
  • Aký význam má pre Pezinok separovaný zber (vedie Oľga Moťovská) - sobášna sieň;
  • Problémy rekonštrukcie historických pamiatok v meste (vedie Oliver Solga) - zasadačka číslo 12.
9.30-10.30 hod.
  • Diskusia k novoprijatým všeobecne záväzným nariadeniam - o parkovaní a verejnom poriadku (vedie Ladislav Šafár) - sobášna sieň;
  • O čo sa stará v Pezinku Mestská polícia (vedie Miloš Bila) - zasadačka číslo 12.
11.00-12.00 hod.
  • Odkiaľ získava a na čo mesto používa peniaze na svoj chod (vedie Marianna Nádaská) - sobášna sieň;
  • Čo a kde sa nové v Pezinku stavia alebo bude stavať (vedie Michal Ondrovič) - zasadačka číslo 12).
13.00-15.00 hod.
  • Informačno-poradenský servis pre občanov v núdzi (vedie Alžbeta Strapáková) - zasadačka číslo 12;
  • Ako sa v meste podávajú a vybavujú sťažnosti (vedie Elena Antalová) - miestnosť číslo 34).
15.00-17.00 hod.
  • Individuálne konzultácie s primátorom a poslancami Mestského zastupiteľstva - zasadačka číslo 12.

   Kolektívnych záujemcov o účasť na Dni otvorených dverí na Mestskom úrade, najmä zo škôl, prosíme, aby sa zahlásili vopred, najneskôr do 5. mája 2001 na MsÚ č.d. 6 alebo 3 (telef. 0704/6901 102, 6901 101.