Hospodárenie v mestských lesoch

Milan Oravec / Apríl 2001 / Prečítané 2185 krát
   V minulom roku bolo v mestských lesoch vyťažených 4797 m3 drevnej hmoty. Plán ťažbovej činnosti bol prekročený na 112 percent.
V pestovateľskej činnosti sa obnova lesa uskutočnila na 12,07 ha. Pracovníci LS Pezinok venovali pozornosť ošetrovaniu mladých lesných porastov, prerezávkam a uhadzovaniu haluziny. Postavili 1,4 km oplotenia na ochranu novozaložených kultúr.
Priaznivá situácia pri výkupe dreva nastala potom, čo obnovila prevádzku miestna drevárska fabrika, čo by sa mohlo odraziť v zlepšenom odbyte a celkovej ekonomike.
Mesto má 1200 ha lesa o ktoré sa na základe nájomnej zmluvy starajú Lesy SR, š.p. Banská Bystrica.

Ohodnoťte článok: