Májové oslavy

Apríl 2001 / Prečítané 2031 krát
  Mestské organizácie SDĽ, SOP, SDSS, KSS a SZPB pozývajú občanov mesta Pezinok a blízkeho okolia na oslavy Sviatku pracujúcich, ktoré sa uskutočnia 1. mája 2001 o 14.00 hod. v Zámockom parku pred vinárňou. O hudbu a stánkové občerstvenie je postarané.
Na oslavy sú pozvaní zástupcovia vyšších orgánov politických strán. Po oficiálnej časti bude voľná zábava.
Dňa 7. mája o 15.00 hod. si pripomenieme 56. výročie oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou pri pamätníkoch v parku a na Mladoboleslavskej ulici. Na oslavy pozýva Okresný úrad, Mesto Pezinok a Zväz protifašistických bojovníkov.

Ohodnoťte článok: