Svojpomocný klub Venuša v mene Ligy

Anna Mrázová / Apríl 2001 / Prečítané 2254 krát

   Svojpomocný klub Venuša v mene Ligy proti rakovine ďakuje všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu a výsledkom zbierky ku Dňu narcisov 2001. Boli to dobrovoľníci, pomáhajúci pri organizovaní zbierky, ale hlavne darcovia, ktorí prispeli darom, bez ohľadu na jeho veľkosť a množstvo. Patrí vám úprimná vďaka za všetky príspevky úprimná vďaka, i za to, že ste pochopili myšlienku celoslovenskej občianskej iniciatívy a prispeli na podporu programov prevencie, včasnej diagnostiky, liečby a výskumu rakoviny.
   V meste Pezinok bola v hotovosti vyzbieraná suma 69 852,60 Sk, dva príspevky v sume 2 tisíc Sk (Evanj. a.v., farský úrad a rímsko-kat. farský úrad) boli doručené poštovou poukážkou. Zbierka sa konala na deviatich stanovištiach a bolo do nej zapojených 6.4. bola aj v našom meste dobrovoľníkmi organizovaná zbierka ku Dňu narcisov38 dobrovoľníkov, prevažne mladých ľudí. Pezinskí skauti so svojimi vedúcimi zabezpečili kvety narcisu od darcov a podieľali sa spolu so študentami Gymnázia aj na samotnej zbierke. Organizátori ďakujú za poskytnutie priestorov tiež Mestskému úradu a za pomoc pri zhromažďovaní finančných zbierok z obcí Okresnému úradu.
Klub Venuša organizoval zbierku i v iných obciach a mestách okresu, kde sa vyzbieralo 67 448,30 Sk.
Myšlienku Dňa narcisov, symbolov jari a nádeje do života, stvárnili deti základných a materských škôl na svojich nástenkách. Deti z Centra voľného času zhotovili okrem množstva výkresov s tematikou boja proti rakovine, aj pohľadnice (vlastné návrhy), ktoré zaslali do troch onkologických nemocníc v Bratislave a na Ligu proti rakovine.
Všetkým ešte raz ďakujeme za pomoc a príspevky. Nech motto Ligy proti rakovine Vaša pomoc je nádej ostáva vo vašich srdciach.


Ohodnoťte článok: