Navštívili sme

Apríl 2001 / Prečítané 2022 krát
 • 15.3. sa zúčastnil zástupca primátora Mgr. Oliver Solga na výberovom konaní na stavebný dozor pre rekonštrukciu Starej radnice;
 • 19.3. sa stretol primátor s členmi ZO Slovenského zväzu diabetikov;
 • 20.3. sa zúčastnil zástupca primátora na otvorení výstavy Aleny Kadlečíkovej v Kultúrnom centre;
 • 22.3. sa zúčastnil primátor na stretnutí s poslankyňou Nemeckého spolkového snemu R. Rothovou na Veľvyslanectve Nemeckej spolkovej republiky v Bratislave;
 • 23.3. sa zúčastnil primátor na sneme Združenia historických miest Slovenska, ktorý zasadal v Banskej Štiavnici;
 • 23.3. sa zúčastnil viceprimátor na verejnom koncerte ZUŠ v Kultúrnom dome a otváral Ples hudobníkov;
 • 26.3. rokoval primátor na Slovenskej správe ciest v Bratislave ohľadne kruhového objazdu Šenkvická a svetelných priechodov v Grinave;
 • 27.3. sa zúčastnil primátor na sneme Únie miest v Martine a na prezídiu Klubu primátorov SR;
 • 28.3. sa zúčastnil zástupca primátora na výročnom zasadnutí Jednoty dôchodcov v Kultúrnom centre;
 • 29.3. navštívil zástupca primátora veľvyslanectvá Maďarskej republiky a Ruskej republiky kde rokoval o spolupráci najmä v oblasti kultúry;
 • 30.3. sa zástupcovia mesta zúčastnili na spomienkovom akte pri príležitosti 56. výročia oslobodenia Pezinka pri pamätníku na Mladoboleslavskej ul.;
 • 31.3. sa zúčastnil zástupca primátora na zasadnutí bratislavského senioriálneho konventu v evanjelickom kostole v Pezinku;
 • 2.4. zástupca primátora bol hosťom v relácii Na otáčavom kresle v Slovenskom rozhlase;
 • 3.4. sa zúčastnil zástupca primátora na výberovom konaní na stavebný dozor rekonštrukcie tepelného hospodárstva;
 • 7.4. sa zúčastnil zástupca primátora na slávnostnom odhalení pamätnej tabule na Kláštore pri príležitosti 51. výročia likvidácie kláštorov a na seminári venovanom tejto udalosti a zároveň privítal arcibiskupa Mons. Jána Sokola a štátneho tajomníka MZV SR Jána Figeľa;
 • 7.4. sa zúčastnil zástupca primátora na Dni otvorených dverí v Psychiatrickej nemocnici P. Pinela v Pezinku;
 • 9.4. sa zúčastnil zástupca primátora na otvorení výstavy zvonov M. Tomáškovej-Dytry- chovej v Kultúrnom centre;
 • 9.4. sa zúčastnil zástupca primátora na konkurze na výber riaditeľa TV Pezinok;
 • 10.4. sa zúčastnili primátor a zástupca primátora na zasadnutí podnikateľskej komisie;
 • 11.4. sa zúčastnil zástupca primátora na otvorení výstavy Baníctvo a minerály Pezinka a okolia, ktorá sa uskutočnila v Malokarpatskom múzeu;
 • 11.4. sa zúčastnil primátor v Modre na zasadnutí hodnotiacej komisie pre Pilotnú grantovú schému na podporu rozvoja cestovného ruchu;
 • 15.4. sa zúčastnil zástupca primátora na tradičnom Hasičskom plese;
 • 20.4. sa zúčastnili primátor a jeho zástupca na slávnostnom vyhlásení výsledkov Vínnych trhov Pezinok 2001 v Kultúrnom dome;
 • 31.3.-7.4. absolvoval primátor spolu s 20 primátormi miest SR študijný pobyt v Bruseli v sídle Európskej komisie.

Ohodnoťte článok: