Navštívili nás

Apríl 2001 / Prečítané 2049 krát
  • 15.3. rokoval primátor Ing. Ivan Pessel so zástupcami Slovenského plynárenského priemyslu ohľadne plynofikácie Psychiatrickej nemocnice P. Pinela na Kutuzovovej ul.;
  • 26.3. rokoval primátor s riaditeľkou KZ Sami sebe vo veci nového sídla združenia;
  • 28.3. konzultoval primátor so zástupcami Českej poisťovne nové poistné produkty;
  • 30.3. konzultoval primátor s Jiřím Vitálošom možné projekty zamerané na obnovu baníckych tradícií;
  • 9.4. rokoval primátor so zástupcami poisťovne Kontinuita ohľadne zmluvného poistenia členov MsP;
  • 9.4. prijal primátor riaditeľa ZŠ na Fándlyho ul. Mgr. Milanom Janogom vo veci riešenia úpravy chodníka okolo školy;
  • 10.4. rokoval primátor so zástupcami AG Invest ohľadne výstavby bytov.

Ohodnoťte článok: