AKO SME SEPAROVALI?

Apríl 2001 / Prečítané 2017 krát

   Podľa hodnotenia, ktoré spracovala referentka oddelenia životného prostredia MsÚ Pezinok Ing. Oľga Moťovská, bolo v minulom roku vytriedených 17,17 percenta odpadu, zvyšok (82,83 percent) bol ostatný netriedený odpad. Zo separovaného odpadu bolo 11 percent papiera (103,8 t), 9 percent skla (88,3 t) a 80 percent biologického odpadu (763,5 t).
Do separovaného zberu sa zapája 98,6 percent obyvateľov Pezinka, pričom u občanov v rodinných domoch je disciplína separovania vyššia. Občania zo sídlisk sú viac v anonymite a ľahostajní k triedeniu. Aj keď sa do separácie zapájajú, tak väčšina triedi iba papier.
    V roku 2000 každý občan Pezinka (21 861 obyvateľov) v prepočte vyprodukoval 210,78 kg netriedeného odpadu a vytriedil 43,71 kg druhotných surovín. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to na osobu menej takmer o 28 kg netriedeného odpadu a 3 kg triedeného odpadu.
Náklady na vývoz a ukladanie odpadu sa z roka na rok zvyšujú. Časť nákladov znáša občan, časť hradí mesto zo svojho rozpočtu. Prístup občanov k triedeniu je jedným z kritérií, ktoré ovplyvňujú výšku poplatku.
O to, že siahame stále hlbšie po korunky do vrecka sa teda pričiňujeme aj sami tým, že neseparujeme v dostatočnej miere. Stojí na zamyslenie napríklad to, že v roku 1993 sa vytriedilo 36,71 percent odpadov, a v posledných šiestich rokoch už len 17 percent.

Ohodnoťte článok: