BLAHOŽELÁME

Marec 2001 / Prečítané 1593 krát
  K významnému životnému jubileu, ktorého sa dožíva
JULIAN MAŤUS
dňa 26. marca 2001 srdečne blahoželá a do ďalších rokov života veľa zdravia a pohody želá
manželka
   V týchto dňoch oslávi svoje narodeniny
JOZEFÍNA SLEZÁKOVÁ
Pevné zdravie a pohodu do ďalších rokov života jej želajú synovia Miroslav a Igor s rodinami, sestry Lýdia a Anna a švagriná Jolka.

   Dávam Ti lásku z lásky
len Teba milujem,
nevezmem nikdy spiatky,
čo dnes Ti sľubujem.
Tieto krásne slová si pred 50 rokmi povedali ANNA NOVÁKOVÁ a JÁN NOVÁK.
K výročiu zlatej svadby Vám prajú veľa zdravia, spokojnosti a lásky deti s rodinami.


Ohodnoťte článok: