SÚŤAŽE V KNIŽNICI

Február 2001 / Prečítané 1750 krát
Malokarpatská knižnica (MK) v Pezinku usporiadala pre žiakov základných škôl vlastivednú súťaž o našom meste. Pozostávala z desiatich kôl a zúčastnilo sa na nej 35 súťažiacich. Prvé miesto obsadil Ľubomír Kanka, žiak ZŠ na Fándlyho ul., druhé Adam Danišovič a tretie Jozef Veverka (obaja z pezinského Gymnázia).
Súťaž organizovali pracovníčky MK Magdaléna Hovorková a Marta Follrichová. Predsedom poroty bol PhDr. Ján Milan Dubovský.
Oddelenie pre deti organizovalo výtvarnú súťaž pod názvom Čarovné Vianoce.

V I. kategórii (1.-4. ročník ZŠ) sa najlepšie umiestnili Soňa Kubová,  Michaela Reichbauerová (obe ZŠ Na Bielenisku) a Lenka Ščibranyová (ZŠ Limbach).

V II. kategórii (5.-9. ročník): 1. Gabriela Bednáriková (Gymnázium), 2. Tomáš Volanka (ZŠ Kupeckého), 3. Ivana Oroszová (ZŠ Kupeckého). M. Urbanovský


Ohodnoťte článok: