Spomíname

Február 2001 / Prečítané 1760 krát

Očiam si odišiel v srdci si zostal Dňa 28. februára 2001 uplynie rok odvtedy čo nás navždy opustil náš manžel, otec, dedko
JOZEF KRASŇANSKÝ
z Grinavy Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, prosíme, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka a synovia s rodinami

Dňa 11.2. 2001 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička a babička
ANASTÁZIA BOHÚŇOVÁ
rod. Kothajová
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosíme, tichú spomienku.
manžel a deti s rodinami


Ohodnoťte článok: