Ekumenické stretnutie veriacich

Oľga Čechová / Február 2001 / Prečítané 1730 krát
Dňa 24.1. sme sa zúčastnili v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov na ekumenickom stretnutí veriacich Rímsko-katolíckej cirkvi a Evanjelickej cirkvi v pezinskom evanjelickom kostole. Celý program sa niesol v duchu ekumenizmu, či už v kázňach pani farárky Heleny Benkovej a pátra Františka Očenáša, modlitbách veriacich alebo v krásnych náboženských piesňach.
Domov sme odchádzali naplnení krásou tejto chvíle, keď dominovali najmä slová, ktoré povedal Pán Ježiš Kristus “... aby sme všetci jedno boli” (Evanjelium podľa Jána 1721).