Ekumenické stretnutie veriacich

Oľga Čechová / Február 2001 / Prečítané 1707 krát
Dňa 24.1. sme sa zúčastnili v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov na ekumenickom stretnutí veriacich Rímsko-katolíckej cirkvi a Evanjelickej cirkvi v pezinskom evanjelickom kostole. Celý program sa niesol v duchu ekumenizmu, či už v kázňach pani farárky Heleny Benkovej a pátra Františka Očenáša, modlitbách veriacich alebo v krásnych náboženských piesňach.
Domov sme odchádzali naplnení krásou tejto chvíle, keď dominovali najmä slová, ktoré povedal Pán Ježiš Kristus “... aby sme všetci jedno boli” (Evanjelium podľa Jána 1721).

Ohodnoťte článok: