Strom vyrúbali so súhlasom

Milan Oravec / Február 2001 / Prečítané 1607 krát
Vlani v decembri sme dostali do redakcie list občianky Anny Andelovej, ktorá s pohoršením reagovala na výrub stromu pri ich bytovke na ul. Obrancov mieru č. 43, ktorý bol použitý ako Vianočný strom na Radničnom námestí. Pisateľka okrem iného uviedla, že strom zasadili chlapi z ich bytovky pred 30 rokmi a krášlil ich okolie a chránil ich pred vetrami, preto je smutné, že takto oň nechtiac prišli.
Po prečítaní listu sme nadobudli dojem, že výrub stromu bol urobený proti vôli občanov a zrejme aj bez súhlasu kompetentného orgánu, preto sme požiadali hlavnú kontrolórku mesta Elenu Antalovú, aby sťažnosť preverila.
Hlavná kontrolórka z predložených dokladov zistila:
  • strom - duglaská tisolistá - vyrastal na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta a fyzickej osoby Karola Čecha, ktorý dal na výrub stromu súhlas;
  • k výrubu sa kladne vyjadrili obyvatelia bytovky Obrancov mieru č. 45, pred ktorou sa tento strom nachádzal (doklad zápisnica z domovej schôdze);
  • výrub stromuv navrhlo oddelenie životného prostredia MsÚ Pezinok s odôvodnením, že strom rastie nevhodným spôsobom, nakláňa sa na dom a hrozí, že spôsobí škodu na majetku, prípadne zranenie;
  • výrub stromu posúdil Okresný úrad, Odbor životného prostredia v Pezinku, ktorý s výrubom súhlasil (rozhodnutie z 25.11. 2000).

  Na základe týchto dokladov Útvar hlavnej kontrolórky sťažnosť pani A. Andelovej označil za neopodstatnenú.


Ohodnoťte článok: