Ocenenia mladým vytvarníkom

Mjr. PO Peter Ronec / Február 2001 / Prečítané 1866 krát
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v spolupráci s Centrom voľného času v Pezinku zorganizoval výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl okresu Pezinok na tému Požiarna ochrana očami detí. Súťažilo sa v dvoch kategóriach: starší a mladší žiaci. Do okresnej súťaže boli zaradené najlepšie práce zo školského kola.
Odborná porota na čele s insitným umelcom Jánom Husárikom mala neľahkú úlohu vybrať z množstva prác tie najlepšie. Posudzovali grafický prejav i obsahové zvládnutie témy. Z Pezinčanov boli ocenení: Katarína Mináriková, Kristína Kalnická, David Bejdák, Miro Mravec, Peter Sandtner, Andrej Budaj, Simona Tavalyová, Andrea Pecharová. Najúspešnejší mladí výtvarníci získali diplomy a vecné ceny. Ocenením bolo i to, že ich práce boli vystavené v Centre voľného času. Na vernisáži a na odovzdávaní cien sa zúčastnil aj predseda OV DPO Pezinok R. Nemčovič, zástupcovia škôl a delegácia požiarnikov z Dolného Rakúska. Rakúšania najlepším súťažiacim v oboch kategóriách odovzdali osobitné ceny - náramkové hodinky a plyšové hračky.
Riaditeľka CVČ Ľudmila Benčúriková v slávnostnom príhovore vyzdvihla úroveň súťažných prác i organizačné zabezpečenie súťaže OV DPO Pezinok a základnými školami v okrese.

Mestská rada

Mestská rada na poslednom zasadnutí mala bohatý prog- ram. Okrem hodnote- nia Programového materiálu MsZ sa zaoberala delikven- ciou, koncepciami sociálnych vecí, kul- túry a cestovného ruchu a vybavovaním sťažností. Tieto ma- teriály bude 1. marca prerokúvať i mestské zastupiteľstvo.


Ohodnoťte článok: