Grinavský občianský výbor

Daniela Klamová / Február 2001 / Prečítané 2275 krát
Začiatkom tohto roku začal svoju činnosť Grinavský občiansky výbor (GOV). Vznikol ako reálna potreba obyvateľov Grinavy, ktorá zapláta komunikačnú dieru medzi nimi, mestským úradom a ostatnými orgánmi a inštitúciami.
Hlavným poslaním GOV je zlepšiť životné podmienky obyvateľov miestnej časti. Cieľom je komunikácia s predstaviteľmi MsÚ, koordinácia postupov napomáhajúcich rozvoju obce, získavanie a šírenie informácií o aktuálnom dianí v obci a jej rozvoj vo viacerých oblastiach (kultúra, šport a pod.). Prvoradou úlohou je zlepšenie a ochrana životného prostredia.
Momentálnym horúcim želiezkom, ktoré Grinavanov páli, je úprava hlavnej komunikácie. Úrazovosť na tejto ceste je veľká, na rýchlu jazdu vodičov doplácajú nielen samotní vodiči, ale aj chodci, a to napriek riadne označeným priechodom. V spolupráci s MsÚ sa táto situácia rieši, cesta sa zúži na dva jazdné pruhy, s odstavnými pruhmi, čím sa vyrieši aj problém parkovania v tejto lokalite. Chodci budú môcť využívať priechod so semafórom pri pošte. Ostáva veriť, že táto úprava bude vykonaná čo najskôr. Veď v hre sú ľudia.

Ohodnoťte článok: