Navštívili sme

Február 2001 / Prečítané 1742 krát
 • 13.1. sa zúčastnil zástupca primátora na gymnaziálnom plese;
 • 14.1. zástupca primátora bol na Valnom zhromaždení dobrovoľného požiarneho zboru;
 • 15.1. na Krajskom úrade v Bratislave rokoval primátor o zvýšení počtu tried na Gymnáziu a o privatizácii polikliniky;
 • 16.1. navštívili primátor so zástupcom Charitný dom ohľadne spolupráce v sociálnej oblasti;
 • 18.-19.1. sa zúčastnila delegácia mesta vedená primátorom na otvorení výstavy Slovakiatour a na tlačovej besede v našej expozícii;
 • 23.1. rokoval primátor v š.p. Železnice SR o rekonštrukcii trate v katastri mesta;
 • 24.1. primátor so zástupcom rokovali s predstaviteľmi Krajského úradu o technickom riešení nových učební na Gymnáziu;
 • 24.1. sa zúčastnili primátor, jeho zástupca a prednosta MsÚ Ladislav Šafár na Okresnom úrade na školení k sčítaniu ľudu;
 • 25.1. sa zúčastnil primátor na Plese poľovníkov;
 • 26.1. sa zúčastnil primátor v Šamoríne na rokovaní ohľadne transformácie Západoslovenských vodárni a kanalizácií;
 • 30.1. bol primátor v Bratislave na seminári Informovanosťou proti korupcii;
 • 31.1.-1.2. sa zúčastnil prednosta MsÚ na rokovaní snemu Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v Banskej Bystrici;
 • 31.1. sa zúčastnili primátor a zástupca na prvej porade k Vinobraniu 2001;
 • 31.1. referoval zástupca primátora na kultúrnej komisii o koncepcii kultúry a kultúrnom živote v roku 2000;
 • 1.2. rokoval primátor v Bratislave na Slovenskej správe ciest vo veci rekonštrukcie štátnej cesty II/502;
 • 3.2. sa zúčastnil primátor na Plese podnikateľov;
 • 5.2. bol primátor hosťom v Slovenskom rozhlase, v rádiu Regina v relácii Na otáčavom kresle;
 • 6.2. navštívil primátor mestá Malacky a Myjava v súvislosti s pripravovanou privatizáciou vodárenských systémov;
 • 8.2. viedol primátor rokovanie Mestskej rady;
 • 8.2. sa zúčastnil zástupca primátora na výberovom konaní na riaditeľa TV Pezinok;
 • 9.2. sa zúčastnil zástupca primátora na otvorení Klubu mladých v Pezinku;
 • 12.2. sa zúčastnil zástupca primátora na rokovaní s firmou PBS s.r.o. o Glejovke.

Ohodnoťte článok: